Світ Тютюну
 • ru
 • |
 • UkraineUA
Категорії

Категорії
Доставка Контакти Особистий кабінет Акції
 • ru
 • |
 • UkraineUA

Конфіденційність

 1. Загальні положення

1.1 Дана Політика конфіденційності (далі - «Політика») розроблена Tabakka.com.ua (адреса: 01001, Київ, вул. Кресчатік, 44, далі - «Адміністрація Магазину») відповідно до чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 № 2297-VI з урахуванням принципів і правил Регламенту General Data Protection Regulation (GDPR) Європейського Союзу щодо користувачів Магазину Tabakka.com.ua і встановлює порядок отримання, збору, накопичення , зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (далі - «Дані») за допомогою Магазину і / або мобільного застосування та / або пов'язаних з ними послуг і інструментів.

1.2 Під Даними розуміється будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного Користувачеві. Це може бути: ім'я, прізвище, по батькові (за наявності), інформація про рід діяльності, сімейний стан, освіту, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, адреса місця проживання / перебування, інформація про дії Користувача Магазині, Ip-адреса , дані про використовувані Користувачем пристроях (комп'ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), повідомлення (інформація, яка міститься в листуванні між Користувачами один з одним, а також в листуванні з Адміністрацією Магазину), інша комунікаційна інформація, яка за бажанням Користувача, надається їм за допомогою реєстраційної форми та / або при заповненні свого Профілю в Магазині, написання повідомлення і / або відкликання, або інформація, отримана при усній комунікації користувачів і Адміністрації Магазину, інформація, яка надається при здійсненні оплати та / або використанні Користувачем будь-якого сервісу (послуги ), яка надається Магазином.

1.3 Під обробкою Даних розуміється будь-яка дія з Даними в тому числі, але не обмежуючись: доступ, надання, поширення, збирання, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та / або зміна, знеособлення і інші способи використання Даних Магазином.

1.4 Розпорядником Даних є Tabakka.com.ua.

1.5 Користувач, здійснивши реєстрацію в Магазині, вносячи при цьому свої персональні дані і / або надаючи ці дані іншим шляхом, і / або здійснюючи будь-які дії в рамках сайту Tabakka.com.ua і / або використовуючи будь-яку частину Сайту та / або, шляхом висловлення згоди - активувавши кнопку «зареєструватися» через форму сайту (чекбокс), і / або самостійно вносить дані, які знаходяться в особистому кабінеті Користувача, висловлює свою згоду з положеннями цієї Політикою і дає Tabakka.com.ua а також третім особам, які надають Tabakka .com.ua послуги, зокрема, але не виключно, обробляють платежі, надають фінансові послуги, здійснюють доставку, дозвіл на обробку своїх Даних.

1.6 Користувач не має права використовувати сайт Tabakka.com.ua, якщо він не згоден з умовами цієї Політики.

1.7 Користувач визнає, що в разі його нехтування безпекою і захисту його Даних і даних по авторизації (пароль, логін) треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису та Даним Користувача. Адміністрація магазину не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

 1. Які особисті дані можуть збиратися

2.1 Магазин може збирати такі дані:

- ім'я, прізвище, по батькові (за наявності), паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки-платника податків, дата народження, і / або вік, стать, сімейний стан, дані уповноваженої особи компанії, назва компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адресу електронної пошти, адреса розташування компанії, інші комунікаційні дані за бажанням Користувача (наприклад, місце і / або адреса роботи), номери платіжних карток, токени платіжних карт (USB-ключі, які призначені для інформаційної безпеки Користувача);

- інформація про обліковий запис Користувача (зокрема логін, номер телефону), адреса електронної пошти, логін і пароль, дані процесингу облікового запису, інші Дані, необхідні для здійснення обслуговування користувачів Магазину, комунікації з Користувачами в тому числі, в процесі звернення Користувача в службу підтримки Магазину;

- інформація, необхідна для здійснення комунікацій між Користувачами Магазину в тому числі для здійснення і підтвердження угод, отримання і відправки повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, вчинення платежів, для виконання запитів від користувачів та отримання зворотного зв'язку від Користувача при необхідності, інформація, розміщена Користувачами за результатами їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення в службу підтримки клієнтів, скарги, претензії, інші звернення;

- дані про використовувані Користувачем пристроях, інформація про веб-сайтах користувачів і / або їхні мобільні Дані (в разі, якщо Користувач використовує мобільний додаток) такі як: ip-адреса, дата і час, коли Користувач користується Магазином, інформація про програмне забезпечення, а також використовуваний інтернет-браузер, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;

- дані, отримані в результаті проведення Магазином і / або третіми уповноваженими Магазином особами, різних опитувань, з метою поліпшення надання послуг Користувачам; інформація, отримана Магазином в результаті здійснення маркетингових активностей;

- інформація, розміщена або надана Користувачам в процесі їх участі в бонусних програмах, вікторинах, акції, спеціальні пропозиції, які проводяться в Магазині організатором яких є Магазин;

- інформація, отримана від користувачів шляхом заповнення опитувальників або іншим способом доведена до відома Адміністрації Магазину (це може бути інформація в тому числі, але не виключно про: громадянство, місце народження, освіту, професію, спеціалізації, стаж, соціальний статус, склад сім'ї ( прізвище, ім'я, по батькові таких осіб, їх стать, вік, місце реєстрації та проживання, контактні дані), фото, відеозображення Користувача (і / або уповноваженої особи Користувача і т.п.);

- інформація отримана Магазином законним способом від партнерів і / або третіх осіб.

2.2 Магазин також може обробляти Дані за допомогою наступних технологій:

- файли Cookies (куки - невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп'ютер користувача при переході на веб-сторінку і / або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп'ютері користувача і / або в його мобільному пристрої);

- пікселі (pixels - цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, які формують зображення), що дозволяють відстежити як часто Користувач використовує веб-сторінку з метою визначення браузера Користувача і, надання сервісів, наприклад зберігання Даних в кошику між відвідинами; а також з метою усунення помилок роботи Магазину, ініційованих Користувачем при цьому вся інформація обробляється «як є» і не змінюється в процесі збору Даних.

 1. Використання, обмін і цілі обробки Даних

3.1 Магазин використовує і здійснює обробку Даних, з метою:

- здійснення покладених на Магазин функцій, повноважень і обов'язків відповідно до чинного законодавства України, також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;

- для ідентифікації клієнта як Користувача Магазину, з метою зв'язку з Користувачами в тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення та реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправки розсилок поштою , по електронній пошті, на номер мобільного телефону, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлення про акції та новини Tabakka.com.ua, а також інших порталів / сайтів, які знаходяться в розпорядженні і / або належать Tabakka.com.ua , і / або для повідомлення користувачів Магазину про фінансові послуги, що надаються третіми особами та / або партнерами Tabakka.com.ua з метою поліпшення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності користувачів, здійснення пошуку за ключовими словами, управління трафіком в Магазині, аналізу і прогнозування переваг, інтересів користувачів; проведення науково-дослідницької та аналітичної активності, а також забезпечення дотримання умов Користувачами Угоди, Правил розміщення інформації в Магазині, Правил публікації відгуків, Правил оформлення товарних позицій, Правил розміщення оголошень;

-напрямку розсилок, комерційних пропозицій, повідомлень про акції, програми лояльності, бонусні програми і / або з метою спрямування повідомлень про функціонування Магазину Tabakka.com.ua і / або інших порталів / сайтів, які знаходяться в розпорядженні / або належать Tabakka.com. ua поштою, електронною поштою;

 - надання Магазином інтернет-сервісів сайту, обміну інформацією.

Магазин може здійснювати обмін даними з афілійованими особами Магазину (компанії, які діють на підставі спільної власності), які можуть обробляти і використовувати Дані з метою, зазначеною в розділі 3 цієї Політики.

3.2 Магазин не здійснює обробку Даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських об'єднаннях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості користувачів, на основі яких можна встановити його особистість не обробляється.

3.3 Терміни обробки і зберігання Даних визначаються виходячи з цілей обробки Даних, а також виходячи з умов, зазначених в договорах, укладених з Користувачами відповідно вимог чинного законодавства України.

 1. Умови надання доступу до Даних

4.1 Розкриття Даних проводиться при замовленні Користувачем товарів / послуг на Tabakka.com.ua продавцеві / постачальнику таких товарів послуг, але тільки в обсязі, який необхідний для ідентифікації Користувача і його замовлення.

4.2 У Магазині міститися посилання на інші веб-ресурси при переході Користувачами, на які дія цієї Політики не поширюється.

4.3 Магазин здійснює обробку Даних на законною і справедливою основі: Дані не розкриваються третім особам і не поширюються без згоди Користувача, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:

- за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані;

 

- в разі якщо, Tabakka.com.ua, має обґрунтовані підозри про порушення Користувачем умов цієї Політики і / або інших договорів і угод укладених між Tabakka.com.ua і Користувачем, а також положень Угоди, Правил розміщення інформації в Магазині, Правил публікації відгуків.

4.6 Магазин залишає за собою право відповідно до вимог чинного законодавства України проводити обмін Даними з державними органами з метою: запобігання шахрайства, врегулювання спірних ситуацій і з'ясування обставин, які можуть бути / стати причиною порушення чинного законодавства, а також у разі виявлення Магазином неправомірних дій користувачів Магазину і / або отримання претензій, скарг, звернень від третіх осіб.

 1. Як змінити / видалити Дані або відкликати згоду

5.1 Користувачі в будь-який момент можуть змінити / видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень, або відкликати свою згоду на обробку Даних через свій Особистий кабінет або, відправивши повідомлення на електронну адресу: tabakkaboss @ gmail.

5.2 Після отримання такого повідомлення обробка Даних Користувача буде припинена, а його Дані будуть видалені, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна відповідно до чинного законодавства України.

5.3 Функціонування деяких можливостей Tabakka.com.ua, для яких необхідна інформація про Користувача, може бути припинена з моменту зміни / видалення Даних.

5.4 Магазин здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, зазначених в цій Політиці протягом усього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п'яти) років з дати останнього взаємодії Користувача з Магазином.

 1. Захист Даних

6.1 Магазин, при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного і / або несанкціонованого доступу до таких Даним, в тому числі зміни, видалення, надання, поширення, а також інших неправомірних дій.

6.2 Магазин на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1 Магазин залишає за собою право змінити умови цієї Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена редакція буде розміщена на сторінці за адресою: https://tabakka.com.ua/uk/privacy-policy.html У разі, якщо Користувач не згоден зі змінами, він зобов'язується негайно припинити будь-яке користування Магазином.

7.2 Tabakka.com.ua не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

7.3 У випадку, якщо положення цієї Політики, пункти або їх частина, будуть визнані такими, що суперечать чинному законодавству України, або недійсними, цей факт ніяким чином не вплине на інші положення цієї Політики, вони залишаються повністю в силі і продовжують діяти в повній силі і є дійсними, а будь-який недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

7.4 Термінологія, яка використовується в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Угоді, якщо не вказано інше.


Вам більше 18?

Інформація на цьому сайті призначена виключно для людей віком від 18 років.

Будь ласка, підтвердіть свій вік, щоб увійти